Insändare Det är klart att politikerna ska ha ersättning för sitt arbete. Frågan är bara hur mycket. Vad är skäligt? Jag förstår att det kan vara väldigt krävande med utdragna möten och ansvar. Jag tycker dock att det är dags att diskutera arvodena och jämföra dessa med andra yrkesgrupper.

Mitt arbete som sjuksköterska är ett krävande arbete med stort ansvar . Brandmän och poliser har också ett stort ansvar och ett mycket krävande arbete. Lönerna för dess arbeten är mycket lägre än de löner och arvoden som politikerna får.

Jag förstår att det krävs rejäla arvoden och sammanträdesersättningar för att man ska vilja engagera sig politiskt – men ska det bero på hur stort arvodet är om du vill engagera dig?

Klyftorna mellan invånarnas löner och politikernas löner växer också, inte minst på grund av att det verkar som om löner och arvoden för politiker kan ändras utan någon riktig lönerörelse. Jag tycker att politikernas arvoden på kommunal nivå inte heller ska kopiera de löner som finns på riksdagsnivå. Dessutom verkar det ingå en hel del annat i arvoderna som vanliga löntagare i princip aldrig får t ex resekostnader , barntillsyn et cetera.

Jag tycker att detta är en fråga som faktiskt vi kommuninnevånare skulle få vara med och besluta om.