Insändare Idag bor 10 000 människor i de sydöstra stadsdelarna Sävja, Bergsbrunna, Vilan, Nåntuna och Nåntuna backe. Enligt kommunens så kallade medborgardialog den 10 februari planeras en markremsa som sträcker sig från Skåneresan mellan Sävja 2 och 3, i kanten av Stordammen, norr om naturreservatet Lunsen och ner mot ny Bergsbrunna järnvägsstation, för 21 500 nya bostäder och spårväg.

Detta innebär att det på en bråkdel av marken i de sydöstra stadsdelarna ska klämmas in ytterligare 50 000 invånare eller fler utöver de 10 000 som på en betydligt större yta redan bor där.

Var och en med sunt förnuft förstår att vi här talar om en gigantisk bebyggelse med en enorm mängd mycket höga och extremt tätt stående hus.

Här kan vi tala om galen stadsplanering! Var finns alternativen?