Insändare Apropå klimatenkäten:

Förr kunde vi ta bussen för veckohandel, innan linje 20 blev linje 9 och nu seglar förbi vår mataffär/postanstalt med nedlagd hållplats. Vi har fått alltför långt att gå och måste därför ta bilen.

Var ligger ansvaret för att åtskilliga äldre, mot sin vilja och mot sunt förnuft, nu tvingas avstå från att åka kollektivt på grund av utglesning av hållplatser?

Även 85-åringar kan vilja bidra till minskade utsläpp, för barns och barnbarns skull.