Insändare Nej, Torsten Andersson, inflationen ”trollar inte bort några lån”. Långivarna tar betalt för inflationen i räntan. Jag minns när den var 14 procent (och 500 procent, men den drabbade nog inga fastighetsägare). Däremot borde inflationsdelen i räntan egentligen inte vara avdragsgill, och inte skattepliktig för mottagare, ty den delen är att betrakta som amortering. Se även SOU 1982:2 om real beskattning.

De flesta villaägare, tror jag, har lagt ned arbete och sparande i sina fastigheter, i stället för att ha dyra bilar, flyga på värmen, etc. De har nog inte räknat med att detta sparande skulle bli extrabeskattat med en reavinst. Tidigare fick villaköpet och om- och tillbyggnad inflationsjusteras innan reaskatt betalades på resten. Att denna inflationsuppräkning togs bort kompenseras inte av ROT-avdraget, som ju inte gäller köpet av fastigheten.