Insändare Svar till insändare av Lars O Ericsson 8/11

Vi har ambitionen att styra Region Uppsala, som nu befinner sig i ett mycket svårt ekonomiskt läge där kostnaderna ökar inom flera områden, bland annat kollektivtrafiken. Den tilläggsbudget som ska beslutas i december håller nu på att arbetas fram. Lars O Ericsson är kritisk till att den budgeten kommer att innehålla en höjning av priserna i kollektivtrafiken.

Ett oförändrat pris skulle kräva mycket stora nedskärningar i trafiken, försämringar som varken är möjliga att genomföra eller önskvärda. För att säkerställa att utbudet inte påverkas ser vi inget realistiskt alternativ till att justera priserna.