Insändare Blev glad när jag såg att man hade börjat förbättringsarbete med så kallade Almungevägen. I min enfald trodde jag att man skulle bredda vägen och även planera gång- och cykelbana längs vägen. Det har varit ganska farligt att cykla från Gunsta till Fjällnora och Länna, på grund av saknaden av bredare vägren. Under arbetets framskridande såg det bra ut när man började röja längs vägkanterna och ta bort och släta vissa trafikfarliga ställen.

Nu när man börjar se resultatet av gjorda arbetet anser jag att vägen har blivit smalare och framförallt farligare för cyklister. Det är trots allt lättare att åka i slätade diken med cykeln än bli trängda mot de hårda stålräcken, som man inte vågar cykla för nära. Om olyckan skulle hända kommer personskadorna bli allvarligare på grund av sargen.

Annan fråga är också ödesdiger, när stålbarriären kastar bilen mot mötande trafik istället, än att kana i diket. Även den allmänna känslan är att vägen har blivit smalare på grund av dessa barriärer, som man aktar sig för. Konstaterar bara att samordningen av planering mellan kommunen och Vägverket lyser med sin frånvaro.