Insändare Knivstabygden slutar med insändare. Redaktionschefen Roger Berglund kommenterar Terry Carlboms insändare i UNT den 2 januari med ”Det är härligt med debattsugna som brinner av iver att delge kommuninnevånarna sin tankar”.

Ett av många exempel på ett sådant ”delgivande” som var möjligt för inte så länge sedan är kommunens försäljning av kvarteret Virkesladan till Torget Rosendahl EF för 34 mkr i praktiken med köpoption på obestämd tid.

Eftersom ingen betalning skett måste kommunens ekonomi bland annat på grund av denna transaktion saneras och underskottet på 37,3 mkr täckas bland annat genom skattehöjning på 70 öre. Är detta något som UNT tagit upp redaktionellt? Är detta något som bör beskrivas som ”debattsugna som brinner att delge kommuninvånarna” enligt redaktionschefen?

Detta är kanske lättare att förstå om det omplaceras i tidningsvärlden. UNT:s ekonomi styrs på intäktssidan av annonsförsäljning och prenumerationer. Om UNT tillämpat Knivsta kommuns arbetssätt vad gäller ekonomi skulle en annonsköpare kunna få erbjudandet att betala först när han sålt den annonserade produkten. Skulle tidningens ekonomi inte klara detta höjer tidningen prenumerationspriset. Tidningens ledning skulle få svårt att förklara detta för styrelsen och troligen fått lämna sina befattningar.

För Knivsta kommuns del fick den politiska ledningen en motsvarande bedömning i fjolårets val, med en stark nedgång för de ledande partierna. Detta innan skattehöjningen gjordes.

Kommunledningens amatörmässiga hantering av kommunens ekonomi uppmärksammades på Knivstabygdens dåvarande insändarsida och därefter i allmänna möten anordnade av OBS Knivsta och har därefter visat sig i resultaten av allmänna val.

Lars Sundin

Knivsta

SVAR:

Virkesladan är välbekant för den som följer UNT:s Knivstabevakning. Senast berättade vi om turerna 20, 26 och också 28 oktober 2018 i samband med att kommunens samhällsutvecklingsnämnd sa ja till projektet.

Roger Berglund

Redaktionschef