Vård Ser fram emot att magnetkameror och personer med kompetens att använda dessa och tolka resultaten, snart kommer att användas för att diagnosticera diverse sjukdomar istället för att gissa hur gamla folk är.