Insändare Den 15 november infaller Världs-kol-dagen. I Sverige lever omkring var tjugonde person med lungsjukdomen kol (= kroniskt obstruktiv lungsjukdom). Det motsvaras för Uppsala av 10 000 personer – det är en av våra allvarligaste folksjukdomar!

Sjukdomen är i Sverige den tredje vanligaste dödsorsaken – fler dör i kol än i bröstcancer eller prostatacancer. Under 2016 dog i Sverige fler än 2 800 människor av kol, det är tio gånger fler än i trafiken.

Den som har kol:

Får svårt att andas och har andnöd även vid liten ansträngning.

Får ofta infektioner i luftvägarna och behöver ofta hosta upp slem.

Sjukdomen angriper långsamt luftvägar och lungor – man blir gradvis allt sämre.

Även hjärta, muskler och skelett blir påverkade.

Den dominerande orsaken till kol är rökning, men även personer som har varit utsatta för passiv rökning, luftföroreningar eller har haft svåra upprepade luftvägsinfektioner som barn kan lätt att utveckla sjukdomen.

Varje år i november uppmärksammas kol extra mycket. Många lider i tysthet av sjukdomen, och har även skamkänslor för den. Bristande kunskap om kol bidrar till att personer med symtom avstår från att söka vård. Vi vill ta större ansvar för att uppmärksamma denna sjukdom och därmed göra kol-patienten synlig. Den 16 november ordnas därför i S:t Pers­kyrkans lokaler ett informationsmöte om sjukdomen.