Insändare Kommunen våndas över hur man ska ta betalt i cykelgaraget. Innan bygget påbörjades föreslog Cykelfrämjandet att testa cyklisternas betalningsvilja genom att upplåta utrymme i bilgaraget. Det hade givit goda insikter till ringa kostnad. Det svar vi fick var att kommunens parkeringsbolag inte var intresserat! 

Hur blir cykelgaragets övervåning utnyttjat? Cykelfrämjandet föreslår en gångbro från cykelgaragets övervåning till perrongen. Övervåningen kan bli favoritplatsen för somliga: Varmt, torrt, hyfsat stöldsäkert och minst 1 minut närmare till tågen. 

Bytestid är en av de största nackdelarna med kollektivtrafik.  Idag har bilburna kortast bytestid, från bilgaraget är det bara 30 steg till rulltrappan. Resecentrum ska byggas om. Tänker man hållbart och total restid ger cykelparkering över eller under perrongerna en bytestid på cirka 30 sekunder istället för 2–3 minuter. 

Artikelbild

| I holländska Houten är det nära mellan cykelparkeringen och perrongen. Bägge är dessutom väderskyddade, skriver Björn Engström och Torbjörn Albért.

Det frigör dessutom stora utrymmen på ömse sidor spåren. Kommun, UL, tågbolag och Trafikverket är beredda att betala mycket för 1 minut kortare resa.