Insändare I veckan var jag på ett av mina få besök i Östhammar cirka 8 mil tur och retur för att titta på det nya kultur­huset. Vilken fantastisk skapelse! Jag vill främst gratulera de boende i Östhammars tätort för detta palats. Tänk om vi kunde få något liknande på varje ort, Österbybruk, Alunda, Gimo och Öregrund, vilket naturligtvis är omöjligt.

Därför anser jag att en så stor kommunal satsning som detta Kulturhus innebär så borde det ha legat mitt i kommunen, alltså i kommunens geografiska och befolkningsmässiga mitt, vilket är Gimo.

Risken med en så stor ekonomisk satsning i Östhammars tätort är att den på sikt utarmar biblioteken i Österbybruk, Alunda, Gimo och Öregrund, eftersom jag tror mig veta att när det blir kärvare tider så är det alltid kulturen som får stryk. Hoppas jag har fel!