Stadsmiljö Hyresgäster sökes till Rådhuset? Ta tillfället i akt kommunen – en renässans för turistbyrån. Läget är ypperligt och byggnaden den bästa representant för kulturstaden Uppsala. Låt inte snabbmatskedjor ”äta upp" våra fina kulturhus.