Insändare Man kan inte lämna ansvaret på marknaden att ansvara för kontanter i samhället. Marknaden gör allt för att maximera vinster och göda aktieägarna. Samhället måste lagstifta om att staten eller storbankerna eller gemensamt ansvarar för kontanter i samhället.

Låt inte kontanter i samhället bli ännu en ”långbänk”, ta ert ansvar nu och lagstifta.