Insändare Anders Forssell skriver 6 mars i UNT om den budget som Kristdemokraterna och Moderaterna genomförde i riksdagen. Han anmärker på att drivmedelsskatterna för lantbruket sänks och att de automatiska skattehöjningarna på drivmedel stoppas, och menar att detta är oförenligt med att ta ansvar för klimatet. Men så är det inte.

Alla måste ta ansvar för att Sverige når klimatmålen. Men bara för den sakens skull kan man inte straffskatta vissa sektorer eller driva genom automatiska skattehöjningar. Svenskt jordbruk är miljövänligt i internationell synvinkel, dessutom har vi väldigt låg antibiotikaanvändning, låg användning av miljögifter och god djurhållning. Att straffa ut det kommer bara innebära att vi får importera sämre livsmedel från utlandet med höga utsläpp från transporter som följd. Svenska bilister betalar redan idag väldigt höga drivmedelsskatter.

Vi behöver göra annat för att rädda miljön. Till exempel måste kärnkraften byggas ut, inte minst om fordonsflottan ska elektrifieras och bli klimatneutral. Det tas också upp i IPCC:s rapport som Forssell hänvisar till. Där står att kärnkraften måste öka med mellan 91 och 190 procent till 2050 för att vi ska klara av den globala uppvärmningen. Det krävs bland annat om svensk industri ska ställa om, som är en av de stora utsläpparna i landet.

Kristdemokraterna vill se ett initiativ för mer kärnkraft i hela Europa, som idag producerar el med kolkraft. Så klarar vi klimatomställning på riktigt, inte genom att straffskatta svensk landsbygd.