Administration Flygdagen i lördags var så välorganiserad att jag nästan fick religiösa känslor. Att tillfartsvägarna till Ärna inte är dimensionerade för ett sexsiffrigt antal tillresande inom någon timme råder inte arrangörerna över. Men väl där! Några exempel:

Vid inpassagen delades band ut till barnfamiljer för att märka barn med föräldrarnas telefonnummer.

Dricksvattentillgången garanterades med utplacerade cisterner.

Välorganiserade parkeringsplatser och varifrån kom alla cykelställ? Troligen inte lagervara på flottiljen.

Idé:

Överför ansvaret för sjukvården till staten.

Låt Flygvapnet organisera Akademiska sjukhuset.

Lägg ned landstinget (numer Region Uppsala).

Kommunen tar över landstingets övriga uppgifter, som inte är mycket. Kommunen har ju ny logga, varför inte nya uppgifter?