Busslinjenät Från 10 december kommer linje 30 att trafikera Salabacksgatan och Källparksgatan. Att den inte gör det redan nu beror på ett vägarbete.

För att komma ända fram till Stora Torget från området runt Salabacksgatan behöver man byta linje. För resa med linje 4 byter man till linje 2 eller 7 vid Vaksala torg.

När linje 30 börjar trafikera Salabacksgatan rekommenderas att resa med den mot Årsta centrum och byta till linje 7 vid hållplatsen ”Gröna gatan”. Med linje 7 reser man sedan hela vägen till Stora Torget.

I det nya linjenätet är det färre hållplatser och tre mjuka linjer har blivit två. I vissa fall är gång­avståndet längre än tidigare. Det är dessvärre oundvikligt när kollektivtrafiken behöver blir snabbare för att vara konkurrens­kraftig i förhållande till bilen.

Självklart kan det hanteras med flera mjuka linjer. I dagsläget är det dock inte möjligt att prioritera den typen av trafik inom de ekonomiska ramarna för kollektivtrafik.