Insändare Ove Grenmark och Björn Ragnarsson uppmärksammar Region Uppsalas övervägande att ersätta buss 801 mellan Uppsala och Arlanda med ”kommersiell busstrafik under förutsättning att arbetspendlarnas tillgänglighet till flygplatsen kan lösas” (UNT 23/8). Det verkar som att regionen ser buss 801 som en del av trafik med ekonomiskt underskott som man vill komma till rätta med.

Vad en sådan övergång skulle betyda för flygresenärer tas inte upp av Region Uppsala. Men det är en mycket viktig aspekt. Buss 801 har halvtimmestrafik en stor del av dygnet och till och med femtonminuters trafik under delar av dygnet. Det är ju också angeläget att flygresenärer finner det fördelaktigt att använda bussen istället för egen bil eller taxi. Att tro att tåget ska klara av hela denna service är orealistiskt.

Det ska finnas olika slag av resmöjligheter mellan Uppsala och flyget. Så är det för storstaden Stockholm och bör också gälla Uppsala. Buss 801 har fördelen att den har tre hållplatser - vid terminal 5, 4 och 2/3 - det vill säga man kommer direkt till den terminal som ens flyg avgår från eller ankommer till. Så inte med tåget från Uppsala som har hållplats på Arlanda C (vid Sky City). Man får därifrån gå på flygplatsen till den terminal man ska nyttja för sitt flyg. Det är alltså bättre anslutning till terminal med buss än med tåg.

Trafiktrycket på tågspåren mellan Uppsala och Arlanda kan väntas öka de närmaste åren med ökade risker för tågförseningar. Bussen är pålitligare och att restiden är längre än för tåget är då av mindre vikt. Det ska visserligen byggas ut till fyra tågspår söderut från Uppsala. Men tyvärr kommer det att dröja många år.

Buss behövs. Strategiskt viktigt för Uppsalas förbindelser med omvärlden. Att eventuellt locka privata företag att ta över linje 801 med tidtabell som enbart ser till lönsamheten vore oansvarigt . Jag antar att Handelskammaren, Företagarna, kommunen och andra noga bevakar denna fråga. Så ser förhoppningsvis även Region Uppsala det, även om det inte nämns i Region Uppsalas övervägande.