Insändare 2017 hamnade Gottsunda på polisens lista över särskilt utsatta områden. Det ledde till en kraftsamling tillsammans med polisen och civilsamhället. Vi växlade upp det långsiktiga arbetet som redan pågick och tog fram en handlingsplan med skarpa åtgärder för ökad trygghet, införde ordningsvakter och stärkte det förebyggande arbetet i skolan och socialtjänsten.

Jag tänker dock inte sticka under stol med att den nationella uppmärksamheten riskerade att skapa en ensidig bild av Gottsunda som är svår att sudda bort. Något som i längden också kan försvåra framtida och i allra högsta grad nödvändiga investeringar i området.

Självklart behöver vi komma till rätta med kriminaliteten, segregationen och otryggheten för att attrahera fler byggbolag och företag till Gottsunda. Men det går hand i hand med varandra. Vi behöver också fler arbetsplatser och nya bostäder i Gottsunda för att bryta den negativa spiralen.

En eventuell försäljning av Gottsunda centrum är en del i det. Genom en idékoncepttävling med tydliga kriterier vill vi se om det finns en aktör som kan gå in med mer pengar och spetskunskap i centrumet än vad kommunen kan. På så sätt kan vi kanske hitta en partner i utvecklingen av Gottsunda. För även vid en försäljning ska kommunens närvaro i Gottsunda stärkas.

Jag vill att polisens lista över särskilt utsatta områden ska utvecklas, inte hemlighållas. Det behövs mer transparens kring kriterierna för att hamna på listan och bättre samordning av kommuner, polis och civilsamhälle för att vi gemensamt ska kunna göra vad som krävs för att ta våra stadsdelar bort från listan.