Insändare Torsten Andersson har synpunkter på den kommande flygskatten. I sin iver att påpeka hur de resenärer som idag nyttjar flyget kan betala den kommande skatten tycks han förtränga syftet med skatten. Med hans sätt att resonera kommer ingen klimatvinst att göras om alla har råd med den extra kostnaden och fortsätter att flyga som förut. Var inte tanken med hans insändare att påtala flygets negativa klimatpåverkan men han ägnar i stället större delen av insändaren att raljera över semesterresornas ”blygsamma” extra kostnader.

Miljöpartiets ambition måste rimligtvis vara ett minskat flygande men Torsten Andersson är mer intresserad av att klarlägga hur vi gladeligen skall öppna plånboken och fortsätta som vanligt.

Har Torsten Andersson då funderat över vad flygskatten egentligen skall användas till om den inte påverkar resandet. Skall den uttagna flygskatten användas för att ytterligare beskatta oss utan att skatten bidrar till någon klimatnytta.

Vi har hittills inte sett någon officiell analys av hur mycket mindre ”smuts” flyget kommer att orsaka för att citera Niklas Malmbergs uttalande. Incitamentet hos flygbolagen till en förändring blir ju därmed ett slag i luften.

Ett mer konstruktivt sätt vore att teknikutveckla motorerna så att både bränslet och förbrukningen kan bidra till en bättre miljö.