Jag vill föreslå en ny konstform, handmåleri. All färgläggning sker med händer och fingrar. Alla penslar, och liknande verktyg, är förbjudna. För att skapa underlag för färgläggningen – tavelduk, plåt, trägaller, med mera, är det tillåtet att använda allehanda verktyg: hyvlar, sågar, gjutformar, svetsar, med mera. Men, själva färgläggningen måste alltid ske med händer och fingrar. Helst med skyddshandskar.

Och vitsen?

Kreativitetsutveckling. Konstnärliga människor blir utmanade av restriktioner, så de hittar på helt nya grejer. Det är de nya skapelserna som är poängen.