Insändare Efter att ha läst Anna-Lena Landle Lundströms insändare 171103, gör jag ett nytt försök att uttrycka min och mångas uppfattning om att beslutet att avveckla äldreombudsmannen är fel.  Efter att ha arbetat i Uppsala kommun sedan 1969, så anser jag att jag känner till den verksamheten och vilken nytta både Margareta Åkerlind Skutelli och Karin Udenius ha varit för de äldre Uppsala kommun.

Uppsala kommun är medlem i WHO:s nätverk för ­äldrevänliga städer. Det rimmar illa med att samtidigt avskaffa en väl fungerande äldreombudsman.

Som tidigare arbetsledare i Uppsala kommun, har jag under många år haft kontakt med äldreombudsmannen Margareta Åkerlind Skutelli.

Den kunskap och det engagemang, som hon kunde ge till de äldre och deras anhöriga i Uppsala kommun, kan inte ersättas med något annat. Ingenting var för enkelt eller oviktigt eller för svårt. Hon hade en nära kontakt med de som behövde hennes hjälp.

Även jag, som arbetsledare kunde utbyta funderingar och få stöd av henne. Efter hennes pensionering trädde ännu en kunnig äldreombudsman in, Karin Udenius.

Dessa kvinnor är värda en stor eloge och uppskattning för deras arbete för de äldre. Försämra inte för de äldre i Uppsala kommun!

Vi har hört uttrycket i sportsammanhang: ” Varför ändra på ett vinnande lag...?

Varför försämra en verksamhet för de äldre, som fungerar så bra?

De som är pensionärer i dag, har betalat skatt i många år, de är värda denna trygghet!