Insändare Läste i UNT att kommunen sagt upp LSS-boenden med Private Nursing. Vilket var rätt då jag läste om de missförhållanden som funnits.

Det jag dock tyckte var intressant och regerade på att det fanns en viss kritik emot att de hade haft fem enhetschefer på två år.

Då vill jag kontra med att vi under Uppsala kommuns regi haft 14 enhetschefer mellan 2009 och 2019.

Nu har vi blivit upphandlade och fick veta innan att Uppsala kommun inte skulle lägga något bud på oss. Så från första mars kommer vårt LSS-boende drivas i privat regi. Vi hoppas på en chef med lång varighet, det skulle underlätta.