insändare Strax efter korsningen Tycho Hedéns väg–Vaksalagatan i riktning mot Gränby har trafikljusen blinkat gult i två månader nu. Ingen verkar intresserad av att åtgärda problemet! Efter en månad uppmärksammades dock problemet med en varningsskylt, och mer var det inte med den saken. Är två månaders väntan (eller mer) verkligen rimlig tid för att åtgärda trasiga trafikljus vid en så hårt trafikerad väg som Vaksalagatan? Måste det hända en olycka innan någon bryr sig?