Vård I en insändare 5 juni undrar Ann-Katrin Nnamaka hur Akademiska sjukhuset tänker gällande placering av män och kvinnor i samma sjukhussal. Först av allt vill jag beklaga att sjukhusvistelsen upplevdes mindre bra, till största delen på grund av att du fick dela rum med patienter av motsatt kön. Vi är medvetna om att en del personer upplever detta som en störande faktor.

Skälet till att flerbäddsrum ibland måste delas mellan män och kvinnor hänger samman med att sjukhuset i dagsläget har relativt ont om vårdplatser. Vid valet görs prioriteringen utifrån flera faktorer, till exempel patientens medicinska behov och smittsamhet. Vi vill undvika att medicinska prioriteringar sätts ur spel vilket kan innebära risker för andra patienters hälsa och orsaka extra arbetsinsatser för medarbetarna i form av flyttning och städning. Vi försöker dock alltid i möjligaste mån att para ihop patienter med samma kön, men ibland räcker helt enkelt inte vårdplatserna till.

Akademiska har sedan många år en sjukhusövergripande policy om delade rum. Dock försöker vi alltid i möjligaste mån ha avskiljande skärmar för att värna samtliga patienters integritet.

Avslutningsvis vill jag dock framföra att vi är mycket glada över att du upplevde att den medicinska kvaliteten, bemötandet och maten var bra, och att du vid ett eventuellt framtida besök förhoppningsvis upplever att kvaliteten på vården fortsätter att utvecklas.