Insändare Mobbning är ett stort samhällsproblem som förekommer både på arbetsplatser och i skolor. Det förosakar stort personligt lidande för dem som drabbas, i form av psykiskt lidande och utanförskap som i slutändan kan bli mycket kostsamt för samhället.

Omvärlden, det vill säga vi alla har ett ansvar och måste aktivt ingripa mot mobbningen och visa att detta beteende inte är acceptabelt. Det är viktigt att det finns en konkret handlingsplan mot detta på arbetsplatser och skolor som man kan följa. Allt för länge har detta fått pågå utan att någon ingriper eller tar ansvar.

Det är viktigt att detta bekämpas i praktiken och inte bara sopas under mattan och tystas ned. Samhället måste agera nu. Vi kan inte vänta längre. Mobbning är en viktig demokratifråga.