Insändare Hörde på radion härom dagen att det inte skulle bli några pengar till att bekämpa mygg till sommaren (om det nu blir en myggsommar). Då undrar man, hur blir det nu när tilläggsbudgeten som lades fram i riksdagen och röstades igenom i december 2018.

En budget som verkligen prioriterat bort landsbygden och problemen med myggen, som är ett utfall av den stora neddragningen.

Landsbygden verkar vara den stora förloraren i tilläggsbudgeten. Är M, KD och SD stolta över den utvecklingen?

Vi som bor här i Tärnsjö, Österfärnebo och Gysinge, är hårt drabbade av den här elaka stickmyggen, som så vitt jag vet håller på att sprida sig till flera platser runt om i Sverige.

Vi i de olika kommunerna som betalar ut flera miljoner till den här myggbekämpningen varje år, som verkligen är en statlig angelägenhet.