Insändare Svar på insändare i UNT 16 maj - Vad görs åt vattenfrågan i Lövstalöt?

Vattenbrist är något helt nytt för oss i Sverige. Men frågan har seglat upp på dagordningen i samband med mycket låga grundvattennivåer flera år i rad i stora delar av Sverige.

Även i Uppsala ser vi låga grundvattennivåer i vissa av våra vattentäkter – till exempel i vattentäkten i Lövstalöt. Vi planerar därför att borra en ny brunn för att ta vatten från ett större djup i vattentäkten och på så sätt öka kapaciteten. En ökad kapacitet ger oss bättre möjligheter att tillgodose Lövstalöt med rent dricksvatten även vid låga grundvattennivåer.

Däremot kan en ny brunn inte lösa problemet med låga grundvattennivåer. Varma, torra somrar och en snabbt ökande befolkning i Uppsala kommun gör att vi tillsammans måste bli bättre på att hushålla med det vatten vi har i våra vattentäkter.

Bevattningsförbud är ett sätt att säkra att vi kan leverera dricksvatten och vatten till alla nödvändiga behov som vi har. Om vi låter bli att vattna gräsmattan, tvätta bilen och fasaden på huset och fylla pooler så räcker dricksvattnet till våra andra behov.

Vattentäkterna i Uppsala stad har i dagsläget normala grundvattennivåer och uppstår det behov i kommunens kransorter så kommer vi att köra vatten från Uppsala stad.