Insändare Har en fråga ang tillnyktringsenheten på Psykiatrins hus. Det kommenteras att detta inte skall störa övrig verksamhet. Kan ni be att få det påståendet utvecklat mer?

Jag tänker främst på att denna enhet kommer att ligga emellan två mycket sköra avdelningar för missbruk.

Att detta inte skulle påverka har jag mycket svårt att tro.

Med tanke på den ekonomiska situationen är detta otroligt kränkande för den psykiatriska resursbristen.