Insändare Jag åker ganska ofta Flogstavägen från ICA Väst mot Håga/Eriksberg. En enda gång har jag sett en cyklist på den ganska nya cykelbanan. Människan väljer alltid den kortaste vägen, om det är möjligt. Och det är inte att cykla runt Flogstavägen.

Nu vill jag veta

1. Hur mycket har cykelbanan kostat?

2. Vilken research gjorde man och vad kom den fram till? För det kan väl inte vara så illa att man inte undersökte behovet innan man tog beslut att bygga?

En annan tveksam cykelbana är den som byggts längs Sysslomansgatan. Den som kliver av bussen där riskerar att bli påkörd av en cyklist eftersom man då kliver rakt ut i cykelbanan. Hur tänkte man där?