Insändare Kring de planer och arbeten kring Uppsalas trafikpolitik, så undrar jag hur mycket medborgardialog och medbestämmande som föregått det som nu pågår. Jag tänker generellt på de allmänna trafiklösningarna och i synnerhet på vilka företräden och förmåner som cyklisterna skall få i trafikmiljön. Jag är fostrad och präglad att alla trafikanter har samma ansvar att skapa en bra och säker trafikmiljö, till gagn för en hög säkerhet för alla, samt dessutom bra framkomlighet.

Att nu Uppsala kommun uttalat skapar särskilda förutsättningar och företräden för cyklister är allvarligt och en segregation. Redan i dag har vi, i stor omfattning, cyklister som far fram på gångbanor, gågator, cyklar över på övergångsställen, allt i en rasande fart. Det är en trafikgrupp som i ganska stor utsträckning är illa utrustad. Utan hjälm och dålig utrustning, till exempel lysen. Bilisterna har många lagförda regler.

Bra trafikmiljö bygger på samarbete. Att ge cyklister förtur är oroande. Cykelautostradorna skall plogas, borstas och sandas, medan fotgängare och bilister få ta sig fram i tidigare kända snöproblem med ökade olycksrisker.

På allvar tror inte jag att erfarna trafikplanerare kan förespråka denna förtur för cyklister. När får vi dödsolyckor orsakade av cyklister. Skador, vad är mörkertalen redan idag?