Insändare Nu när valet närmar sig så talar alla partier om så duktiga de är och vilka satsningar de gjort och kommer att göra. Vi idrottsföreningar i Östhammars kommun är faktiskt rejält styvmoderligt behandlade, i alla fall vi som har egna anläggningar.

Verkligheten ser ut på följande vis, då tar jag siffror från den förening jag representerar Films SK. Förra året kostnader för anläggningen var 224 300 kronor, förutom inventarier som då uppgick till 61 925 kronor. Det kommunala bidrag vi får uppgår till 64 000 kr vilket är samma summa som vi erhöll 1986, det betyder att vi får bidrag som är 29 procent av våra kostnader.

För att titta på vad kommunen tar ut för hyra av sporthall så kostade det 35 kr/tim 1986, idag är kostnaden 140 kr/ tim en ökning med 300 procent, med samma påslag på föreningsbidraget så borde vi erhålla 192 000 kr. Större delen av föreningsbidraget går till att betala hyra av sporthallen och min fråga är, hur länge skall ni misshandla våra föreningar.

Vi har närmare 150 barn i vår fotbollsverksamhet, samt därutöver seniorspelare på dam och herr, våra ungdomsledare gör ett fantastiskt arbete varje vecka med utbildning och matcher, tänk om de slapp känna oro hur föreningen skall få in de 160 000 kr som behövs för att täcka driftskostnaden på vår anläggning och istället satsa fullt ut på fotbollsverksamheten.