Insändare När nu Kronåsen minilivs och pizzeria ska rivas är det inte bara betydelsefull service som försvinner i Uller­åkerområdet, utan också en väldigt symbolisk byggnad av stort kulturhistoriskt värde.

Butiken är nämligen inrymd i en gammal port­vaktsstuga för det som en gång var Ulleråkers sjukhus. De psykiatriska sjukhusområdena fungerade länge som slutna världar och portvaktsstugorna var gränsposter.

Kronåsen minilivs och pizzeria är den sista bevarade portvaktsstugan i Uller­åkerområdet. Den flyttades från sin ursprungliga plats 1965. Det var inför uppbyggnaden av ett medicinskt centrum och uppenbarligen värderades byggnaden på ett annat sätt då.

I dag när en dagvattenledning ska dras från Rosendal rivs portvaktsstugan. Det är oerhört misstag. Uppsala kommun borde i högre grad värna om Uller­åkerområdets kulturhistoriska värden.