Insändare I februari genomförs kampanjen Hjärtemånaden. Då vill landets hjärtlung-föreningar uppmärksamma folksjukdomar som berör hjärtat.

Den vanligaste diagnosen vid våra medicinkliniker är hjärtsvikt! Den ger ofta orsak till vård på sjukhus och följer ofta efter en hjärtinfarkt eller efter en tids förhöjt blodtryck.

Sjukdomen är kronisk och medför att hjärtat inte orkar pumpa ut allt blod som kroppen behöver. Vanliga sjukdomstecken är trötthet, bensvullnad och andfåddhet vid ansträngning, men de kan även förekomma vid vila.

Av de cirka 300 000 svenskar som bedöms lida av hjärtsvikt har endast två tredjedelar fått diagnos och möjlighet till behandling. I många landsting får inte ens alla med diagnos behandling.

Utan behandling är hjärtsvikt ett allvarligt, i många fall livshotande tillstånd där prognosen ofta är sämre än för många cancersjukdomar. Var femte patient som vårdats på sjukhus för hjärtsvikt lades in på nytt eller avled inom en månad. Det stora antalet sjukhusbesök visar att vården av olika skäl verkar missa behandlingen för många patienter.

Så borde det inte vara! Ett bättre omhändertagande, allt från misstanke om hjärtsvikt till en tidig diagnos med behandling, skulle ge fler patienter längre liv med högre livskvalitet. Detta kunde ske om det fanns fler hjärtsvikts­mottagningar och med användning av kvalitetsregister. Man kunde då undvika att så många behöver läggas in för vård. Akademiska Sjukhuset har en av landets bästa hjärtkliniker, men som patient har man efter sjukhusvistelsen ofta behov av kontakt med andra med liknande erfarenheter.

Uppsala hjärtlung-förening­ vill nå kontakt med personer som har eller har haft hjärtproblem. Under Hjärtemånaden februari har vi utökade aktiviteter, speciellt 14 februari, Alla hjärtans dag.