Insändare Sedan 1970-talet har det vuxit upp en klyfta mellan ”vanligt folk” och eliterna i riksdagen, regering, kommunstyrelse, och så vidare. Det är bland annat SD:s bas.

Men, aktiva demokratiska politiker behöver ändra arbetssätt. De behöver ägna stor tid att vistas bland vanligt folk och suga upp behoven och formulera lösningar på problemen som vanligt folk upplever.