Insändare Svar på insändare av Olov Hasselberg 10/11

Tråkigt att Olov Hasselberg inte unnar pensionärer billig kollektivtrafik.

Priset för ett pensionärskort har stigit under de år det funnits från under 3000 kronor per år till dagens 4500 kronor. Jag tycker att det är en avsevärd höjning. Det är ju inte så att pensionen ökat i samma takt.

Pensionärer åker inte heller varje dag utan kanske en eller ett par gånger per vecka. De flesta pensionärer undviker också rusningstrafiken och fyller med andra ord tåg och bussar när de annars skulle ha gått tomma.

Dessutom är det kanske inte önskvärt att äldre pensionärer kör bil i stan. Med stigande ålder fungerar våra sinnen allt långsammare.