Insändare I december 2016 stängdes seniorrestaurangen Karl-Johan pga brister i lokalerna. Många äldre i Svartbäcken blev besvikna. Äldrenämnden förhandlade med Fyrishov om seniorluncher och i mars 2017 blev det möjligt för seniorer att äta lunch i Fyrishovs restaurang till ett subventionerat pris, 50 kronor.

Det var samma pris som på kommunens egna sju seniorrestauranger. Sen dess har ett 100-tal seniorer ätit sin lunch på Fyrishov.

Nu har Äldreförvaltningen meddelat att från 1 februari kommer inte längre seniorluncherna på Fyrishov att subventioneras. Seniorerna har betalat 50 kronor i stället för 85 kronor, som andra lunchgäster betalar.

Det kommer fortfarande att vara möjligt för seniorer att äta lunch på Fyrishov, men då till samma pris som andra lunchgäster.

Det innebär att luncher för seniorer i Svartbäcken blir dyrare än för dem som kan äta på andra seniorrestauranger.

En avdelningschef på äldreförvaltningen förklarar i UNT att det rör sig om ett juridiskt problem, inte en besparing. Kommunen får inte konkurrera med annan näringsverksamhet.

Subventionen riktas till seniorerna, inte till företaget/restaurangen. På vilket sätt skiljer det sig från att kommunen själv bedriver seniorrestauranger?

Här har kommunen hittat en smidig lösning, när den egna restaurangen på Karl-Johan inte kunde fortsätta.

PRO Svartbäcken har diskuterat frågan på sitt medlemsmöte tisdagen den 22 januari. Vi vill uppmana Äldrenämnden och äldreförvaltningen att snarast försöka hitta en bra och rättvis lösning på lunchfrågan för seniorerna i Svartbäcken.