Insändare När kommunalrådet Fredrik Ahlstedt skulle fylla 50 år inbjöd Uppsala kommun till en mottagning, som kallats fest i vissa media.

Jag var själv inte närvarande men UNT har rapporterat att kommunalrådet själv betalade för bland annat familj och vänner. Totalt 46 000 kronor.

Det kommunen betalade för var därför personer från näringsliv, universitet, idrottsrörelse och så vidare som kommunen har intresse av kommer samman.

Enligt kommunens inbjudan var önskemålet att pengar skulle skickas till Stadsmissionen istället för presenter till jubilaren.

Om dessa fakta hade kommit fram i alla media hade säkert reaktionen på kommunens mottagning blivit annorlunda.