Insändare Valtider är alltid en hetsig tid där många åsikter kommer till ytan. Något jag ofta hör och läser i sociala medier är att människor upplever att politiker ljuger och vår demokrati är ett skämt.

Jag vill mena att problemet inte nödvändigtvis är politikerna utan vårt politiska system - den representativa demokratin.

Det här är en ofta provocerande sak att säga, men den representativa demokratin är bara ett sätt att göra demokrati. Vi kan bland annat diskutera en direktdemokratisk lösning.

Jag kan i och för sig förstå att det är svårt att se bortom det en tar för självklart, även om det inte fungerar. Det vi alla är uppvuxna med etc. Men att det finns alternativ och att dessa diskuteras, att alternativ till vårt nuvarande system i alla fall vädras menar jag är viktigt. För i dessa missnöjesutrop fattas just diskussion om alternativ. Den representativa demokratin ses som en självklarhet, ett enda alternativ. ”Vårt system är inte perfekt men det är det enda vi har”. Även när det inte upplevs fungera.

Våga utforska andra modeller och finn er inte nödvändigtvis i det som ”alltid varit”. Det invanda är inte alltid det bästa eller det enda som funkar överhuvudtaget