Insändare I en insändare skriver Ingor Lind (31 augusti) att röstkorten skickas till god man eller förvaltare. Det kan vara rätt att så sker, men det förutsätter att den person som har god man/förvaltare är mantalsskriven på samma adress som den gode mannen/förvaltaren, alternativt att posten eftersänds till den gode mannen. Röstkorten sänds alltid till den adress där väljaren är mantalsskriven!

Om röstkorten hamnar hos den gode mannen så är möjligheten för den personen att rösta för den person som har god man/förvaltare väldigt liten. Givetvis förutsätter detta att röstmottagarna gör sitt jobb enligt instruktion.

Givetvis kan rösten göras som en budröst - men då är det inte den gode mannen/förvaltaren som röstar. Han/hon kan agera som vittne alternativt bud, men inte inkläda sig rollen som röstare för den person som han/hon representerar.

Så någon plump i den svenska valprocessen är det inte. Dock bör det påpekas att det i vissa fall kan förekomma otillbörlig påverkan från gode män/förvaltare, men det är en annan historia.

Sannolikheten för att de två OSSE observatörerna som finns i Sverige ska titta närmare på den här frågan är ganska liten.