insändare Max Troell (UNT-insändare 15/2), jag kan försäkra dig om att HKScan arbetar målmedvetet med hållbarhet. Bland annat handlar det om att reducera påverkan på klimatet från vår egen produktion, där vi har minskat våra utsläpp med 74 procent med mål att reducera med 95 procent till 2030. Vi arbetar även med att reducera påverkan på våra förpackningar utan att kompromissa med kvalitet eller matsäkerhet.

På våra anläggningar har vi investerat i förnybar energi så att vi reducerar utsläppen med 5 000 ton CO2/år.

Det är riktigt att utsläpp sker i jordbruket, men kom ihåg att de ingår i ett normalt kolkretslopp till skillnad mot utsläpp från fossila bränslen. Av Sveriges klimatutsläpp står fossil energi för 80 procent! Det svenska jordbruket står för 13 procent och resterande 7 procent kommer från sopor, industri och uppvärmning.

Avseende djurproduktion skiljer den sig åt i olika delar av världen. Sverige klarar sig mycket bra eftersom vi har lägre miljöpåverkan, en produktion som gynnar miljön – betesmarker med hög biodiversitet och en av de mest hållbara djurproduktionerna i världen.

I stället för att bara tala om utsläpp från djur behöver vi tala om nyttan av de ekosystemtjänster de för med sig. Med djuren kan vi få ett hållbart lantbruk, genom det organiska materialet som återförs, få bra växtföljd med vall, producera på marker där det inte går att odla spannmål. Djurproduktion är en förutsättning för ekologisk produktion. Det är lantbrukarna som är de verkliga planetskötarna, som skapar kolsänkor i skog och natur.

Men självklart måste vi utvecklas vidare. Det handlar till exempel om fossilfritt bränsle i lantbruket och minimering av utsläpp och urlakning av näringsämnen samtidigt som kretsloppet i näringsflödet förbättras.