Insändare Svar på insändare från Nils Råmbin 25/10

Hej Nils,

I Uppsala kommun har du som är över 65 år möjlighet att önska vård- och omsorgsboende av de som kommunen har avtal med. För att ta del av dina behov behöver du först ansöka om vård- och omsorgsboende via en biståndshandläggare. Du får kontakt med en biståndshandläggare via Seniorguide Uppsala på telefon 018-727 65 00.

Efter att din ansökan beviljats kan du önska plats vid upp till tre olika boenden, utan rangordning. På www.uppsala.se/senior finns en förteckning över vård- och omsorgsboenden och du kan också få den av din biståndshandläggare.

Vård- och omsorgsboende är en boendeform för den som behöver omfattande och långvarig omvårdnad, tillsyn och vård. Det finns olika former av vård- och omsorgsboenden. Det är behoven som avgör vilken boendeform som kan bli aktuell. På ett vård- och omsorgsboende finns anställd omvårdnadspersonal och tillgång till legitimerad personal såsom sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut. Bostaden är utrustad med en vårdsäng men i övrigt inreder den boende själv med möbler och personliga saker. I anslutning till bostaden finns gemensamma lokaler, såsom matsal och sällskapsutrymmen.

Kommunen genomför regelbundet uppföljning av vård- och omsorgsboenden för att säkerställa att de lever upp till kvalitetskraven.

Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig till mig.