Insändare Jag tror att man tillsammans kan lösa den så kallade ”gängkriminaliteten”. Lösningen bygger på tre steg som måste verka samtidigt.

Polisen måste beivra alla brott i aktuella områden. Framförallt så måste man få slut på det grova våldet emellan olika grupper. En del i det är naturligtvis att få bort vapen och narkotikan. Men det räcker inte…

Samtidigt så måste det finnas områdespoliser/kvarterspoliser i alla utsatta områden. Dessa poliser har en oerhört viktig uppgift och skall finnas nära alla som bor där. De här poliserna skall lära känna allt som pågår i området framförallt människorna. Det skall inte bara göras ”ingripande” mot kriminella utan det måste också byggas broar mellan poliserna och framförallt ungdomarna. Men det räcker inte…

Det tredje steget gäller alla som bor i de utsatta områdena. Alla kan på något sätt hjälpa till att skapa trygghet. Det gäller kulturliv, socialarbetare, ”mammor” med flera. Själv tror jag mycket på all idrottsrörelse och det som jag brinner mest för är bollsporter och kampsporter. Vi vuxna måste hjälpas åt att fånga upp ”vilsna” ungdomar så att de kommer rätt in i samhället.

Det finns ingen ungdom som är född till kriminell.

Mycket i Gottsunda är bra idag, men det nya Gottsunda kommer att ”blomstra” på alla vis och man kommer att känna respekt istället för skräck för allt som finns där.