Insändare Ni vill att folk ska åka kommunalt. Satsa därför på järnvägen. Så att man kan åka från Hargshamn till Örbyhus. Järnväg finns redan byggd. Det enda som behövs är ett lok. Då skulle fler åka kommunalt. Vi måste vi åka mer kommunalt om vi ska nå klimatmålen.