insändare I dag har vi en sexualundervisning i skolan som är heteronormativ. På grund av detta hamnar unga transpersoner utanför. Vi får lära oss om kvinnor och män, sex mellan kvinnor och män och hur barn blir till. Men vad händer med dem som inte är hetero eller dem som inte identifierar sig som kvinna eller man?

Vi har kommit så pass långt här i Sverige att vi vet att det finns ickebinära personer, personer som inte identifierar sig som något kön, de som känner sig som båda eller de som växlar mellan könsidentiteter.

Vi har även transpersoner som vill genomgå könskorrigerande behandling med hormoner och operationer. Hur mycket pratar vi om detta i skolan i dag? Ingenting. Vi får inte lära oss om detta.

Detta leder till att unga transpersoner i dag funderar på självmord, försöker begå självmord och till och med lyckas begå självmord i större utsträckning än den övriga befolkningen.

Vi kräver förändring. Vi har inte tillräckligt mycket sexualundervisning i dag, de flesta har en lektion i veckan om detta. Och om unga transpersoner då inte involveras eller får bekräftelse att det de känner är helt normalt och helt okej så kan det leda till en enorm psykisk ohälsa hos dem som är transsexuella.

Vi behöver uppdatera vår undervisning kring sexualitet och sex men även utöka antalet lektioner. Det är väldigt enkelt att bara prata om det som är normen i dag, vilket är att en man och en kvinna blir ett par, har sex och får barn.

Vi vet att det finns fler möjligheter. Man kan vara homo-, bi-, pan- och asexuell och så vidare. Och sex behöver inte vara mellan en man och en kvinna.

För att kunna få med allting och få undervisningen rätt så behövs förändring. Lärare och all övrig personal på skolor, ungdomsmottagningar och Bup behöver få undervisning om transsexualitet samt andra sexualiteter än heterosexualitet.

Normen är i dag att man är man eller kvinna beroende på sina könsorgan, det är fel. Man behöver inte ha en penis för att vara en man, eller en livmoder för att vara kvinna och man behöver inte vara något av dem En annan norm i dagens samhälle är att man är hetero, detta stämmer inte överens med verkligheten. I en artikel i The Telegraph (5/11 2015) kan man läsa: "Enligt en ny studie är kvinnor oftast gay eller bisexuella – och nästan aldrig hetero"

Är det inte därför nu dags att bryta normen och faktiskt se verkligheten som den är? Att det inte är mest vanligt att man är hetero.

Vi behöver förändring.

Vi behöver acceptans i vårat samhälle.

Vi behöver se transpersoner och validera dem.

Uppdatera och utöka sexualundervisningen i skolan. Nu!