Insändare Jag undrar om inte Akademiska sjukhuset är den största patienten. Den ekonomiska situationen är verkligen sjuk.

Varje budgetår fattas 200-300 miljoner kronor. Beror det på att budgeten är för låg eller vad? Kanske ska anslaget räknas upp från början.

Att styra ett så stort projekt med folkvalda politiker anser jag är helt galet.

En ledning som har kompetens att styra större företag måste vara ett måste.

Att på det vis som dagens ledning styr är för mig helt tokigt. Det går inte att så fort det fattas pengar stänga avdelningar och ställa in operationer. I stället borde vården ökas så mer pengar kommer in.

Ett första steg är att lyssna på personalen och höra vad som fattas.

Jag har pratat med syrror och det övergripande problemet är inte lönen utan arbetsmiljön. Låt dem slippa delade turer och helgarbete kanske bara var tredje vecka.

Vad gäller lönerna så det första som måste till är att få bort inhyrd personal och lägga dessa pengar på fast anställda. Var rädd om den kompetens som finns inom sjukhuset.