Insändare Busslinje 801 från Uppsala till Arlanda har funnits i 50 år. Efter en trevande start när det gäller antalet passagerare har beläggningen successivt ökat. De senaste åren har ökningen varit kraftig. Arlandalinjen torde numera vara regiontrafikens största linje passagerarmässigt och en av de minst olönsamma.

Det är därför med stor förvåning vi tagit del av Kollektivtrafiknämndens protokoll från den 12 juni 2018. Där framgår att nämnden beslutat om ”Översyn av lågtrafikerade och parallella linjer eller där alternativ trafik kan finnas samt undersöka möjligheterna att ersätta linje 801 till Arlanda med kommersiell busstrafik under förutsättning att arbetspendlarnas tillgänglighet till flygplatsen kan lösas.” Genom åtgärderna beräknas besparingen bli 11 500 000 kronor.

Det framgår vidare att kollektivtrafikförvaltningen till nämndens sammanträde i september 2018 får i uppdrag att återkomma med specificerade förslag till trafikförändringar inför T19 för nämndens godkännande.

Nämndens beslut ger anledning till flera frågeställningar:

1) Vad kommer ”kommersiell busstrafik” att innebära för oss passagerare på Arlandalinjen? Är det vi som - genom dyrare biljetter (Flygbussarna Stockholm – Arlanda kostar 99 kronor) och i många fall behov av ”dubbla” biljetter (en UL-biljett till/från Centralstationen och en biljett hos det kommersiella företaget) – ska stå för besparingen?

2) Vilken instans avgör prissättning, turtäthet, hållplatsbelägenhet etc. om trafiken övertas av en kommersiell aktör?

3) Är det rimligt att vi Arlandaresenärer ska stå för lejonparten av det totala besparingsbehovet på 13 000 000 kronor?

4) Vilket belopp kommer UL att få betala till den privata aktören för att resenärer med UL-kort ska få resa med den privata aktören?

5) Hur många passagerare reste med linjen år 2017 och hur var fördelningen på respektive årskort/månadskort, reskassa, förköpta biljetter och betalkort ombord på bussen?

6) Vilka förändringar planerar UL för linje 806 mellan Almunge och Arlanda? Ska den också ”säljas” till en privat aktör?

Våra politikers önskan att vi ska ta pendeltåget till Arlanda har kommit på skam genom den passageavgift på för närvarande 120 kronor som tas ut vid varje resa med tåg till eller från Arlanda. Detta alternativ är ekonomiskt ointressant för många av oss passagerare. Till detta ska läggas osäkerheten om att tågen går i rätt tid och om de är överfulla. Dessutom kräver en resa med tåg i många fall långa förflyttningar inom Arlanda. Sammantaget har därför tåget blivit oattraktivt för de flesta av oss.

Med hänsyn till valet i september 2018 är det angeläget att snabbt få svar på frågorna och hur de olika partierna ser på lämpligheten i att överlåta trafiken till en ”kommersiell” aktör.