Insändare Det är med beklagan jag tar del av den oro kring den nya skolan i Östhammar som Serena Fineschi ger uttryck för i sin insändare 7/6. För oss som arbetar i verksamheten är den nya skolan en ofantligt positiv och välkommen möjlighet att kunna utveckla pedagogiken i ändamålsenliga lokaler och jag hoppas att vi tydligt kan nå ut med information om skolan till elever, vårdnadshavare och andra berörda för att motverka spekulationer som kan leda till oro.

Skolan kommer att rymma upp till 600 elever i årskurserna 4 till 9. De elever som börjar när skolan står klar hösten 2020 kommer att mötas av en välkomnande, spännande och stimulerande miljö. Här finns inte de traditionella rektangulära klassrummen om 60 kvadratmeter, långa korridorer eller trånga skåphallar. Dessa har ersatts av en variation av lärmiljöer och mötesplatser för goda relationer.

Det är dock inte alls fråga om några ”kontorslandskap”, tvärtom är det tydligt definierade och avgränsade lokaler. Här finns olika sorters lärmiljöer och rum som kan användas för att särskilt stödja olika läraktiviteter som föreläsningar, samtal, samarbete, enskilt arbete etc. men också fungera för ett varierat pedagogiskt arbete i en och samma lokal. Det kommer finnas möjlighet till en organisation och ett pedagogiskt upplägg där lärarna lättare kan möta alla elevers behov.

Artikelbild

UNT 7/6

Eleverna kommer att ha sin bas i något av de sex olika ”visten” som utgör en avgränsad och trygghetsskapande del av byggnaden.

Måndagen 18/6 kommer jag att visa ritningar och berätta om den nya skolans möjligheter i Frösåkersskolans matsal. Jag hoppas att du som är orolig, förväntansfull eller bara nyfiken kommer dit för att ta del av denna information och få svar på de frågor som i dagsläget kan besvaras.