Insändare Jag läste för ett par ­veckor sedan en insändare om Uppsalas cyklister, där föräldrar som låter sina barn cykla själva omnämndes i förbifarten. Jag skulle vilja utveckla ämnet.

Jag cyklar dagligen längs med Strandbodgatan och förundras storligen över alla föräldrar som låter barn under skolålder cykla själva, mitt i morgonruschen. Det är högst påtagligt att det inte är särdeles lämpligt. Här kommer några exempel från de senaste två veckorna:

En förälder med lådcykel vrålar plötsligt ”Stanna det är rött!” till den unga telningen som trampar med full fart tvärs över Kungsgatan. Föräldern trampade efter, trots rödljuset. Jag såg inte hur det gick men jag undrade om både barn och förälder med lådcykel ­stannade på mittrefugen, eller om de trampade vidare mot rött till andra sidan gatan.

En annan telning kommer trampande i full fart i nedförsbacken mot viadukterna, vinglande mellan cykelbana och gångväg. Föräldern cyklade bakom, fullt upptagen med att knappa på sin mobiltelefon.

Igår en förälder som trampade på i rask takt, allt medan telningen, zick-zackande mellan cykelbana och gångväg, försökte hålla tempot. Föräldern, som var uppenbart stressad, hade ingen backspegel och kunde omöjligen ha koll på sin telning.

Jag skulle kunna fortsätta, men jag stannar där. Hur tänker man som förälder när man släpper ut sin unga telning på egen cykel mitt i morgontrafiken? Jag förstår faktiskt inte att man vågar och vill inte tänka på vad som skulle hända om något av barnen blivit påkört vid rödljuset på Kungsgatan, eller cyklat omkull och blivit påkört av en annan cyklist. Vems vore felet; den vuxne i bil eller på cykel som plötsligt får ett liggande barn framför sig på vägen, barnet som cyklat omkull, eller föräldern som låter barnet cykla själv?

Trafikverkets skriver att barn under 12 år ”…saknar förutsättningar för att vid alla tillfällen visa ett trafiksäkert beteende.” Forskning visar att barnen brister i uppmärksamhet, att den normala syn- och hörselutvecklingen begränsar deras förmåga till uppmärksamhet och att de är så fokuserade på att trampa och styra att de helt enkelt inte klarar av att ha koll på trafiken.

Folktandvården fångar upp småbarnsföräldrar för att bland annat informera dem om vidden av att borsta barnets tänder och det olämpliga i att servera saft och läsk i nappflaska. Kanske borde våra trafiksäkerhetsfrämjande organisationer, som Cykelfrämjandet, Trafikverket, NTF och ­Polisen, göra gemensam sak och ge alla småbarnsföräldrar en grundkurs i cykelvett. Barn gör ju som föräldrarna gör – inte som de ­säger. Därtill föreslår jag att nämnda organisationer gör ett studiebesök längs den aktuella vägen en vardagsmorgon vid 8-tiden, för att själva bilda sig en uppfattning att ha till grund för ett fortsatt befrämjande av Uppsalas cykeltrafiksäkerhet.