Insändare Nu är det spårvägsprojektet åter är på tapeten i Uppsala. De som driver projektet tiger om att spårväg är inte bara en jättestor engångsinvestering, den kräver ständig underhåll.och modernisering.

Jag kan jämföra med Ringvägen i Budapest som har spårvagn sedan minst 60 år. En sektion är alltid under ombyggnad, eller under reparation. Den berörda sektionen trafikeras med icke miljövänliga dieseldrivna ledbussar i flera månader. Som SJ:s exempel visar är spårunderhåll ett dyrbart, nästintill olösligt problem. Glid på grund av frost, löv på rälsen, signalfel, solkurvor, växelfel, urspårning, nedriven kontaktledning och himmel vet vilka andra undflykter kommer att åberopas för att glädjekalkylen inte blev som utlovats. I så fall blir de stolt inplanerade stora människomassor strandade när huvudlösningen för kollektivtrafiken inte fungerar. Tror någon att spårvagn skulle fungera mirakulöst bättre är tågtrafiken?

Det bästa alternativet vore tunnelbana som är dyr och marken är full av fornlämningar som skulle försena bygget. Det är lika realistiskt som förarlös kabinbana.

I Budapest finns det ett fungerande nät av moderna trådbussar. Dessa bussar kan köra 10 km utan kontakt med trådnätet, kan undvika tillfälliga trafikolyckor, vägbyggen med mera. Batterierna i trådbussen är inte så tunga som om det skulle krävas om bussen skulle endast köras på batteriel. Samma yta som trafikeras av trådbussar kan användas för vanlig trafik, det är inte möjligt för spårvagn. Gummihjul gör trådbussen den tystaste trafiklösningen, det är hemskt att höra gnisslande spår, huvudsakligen på natten.

Det är mycket lättare att utvidga trådbusstrafiken, det krävs inga vägförstärkningar, ombyggnader. Det krävs inga specialdepåer, trådbussar kan nyttja vanliga bussdepåer eftersom de kan köra en sträcka utan kontaktledning. Landskrona som enda stad i Sverige har trådbussar sedan 2003 och erfarenheterna är goda. En halv miljon passagerare nyttjar linjen och bussarna går var 6:e minut.

Summa summarum: trådbussar är kostnadseffektiva, driftsäkra, innebär stora och snabba miljövinster som ej kan ignoreras. Hur kan särintressen gång på gång försöka pådyvla Uppsala en trafiklösning med astronomiska anläggningskostnader och osäker driftchanser?