Insändare I dagens UNT kan man läsa att den beräknade spårvägsutbyggnaden i Uppsala kommer att kosta 4 Mrd kr. Detta trots att spårvägsprojekt på andra håll i Sverige kostar mellan 300 - 500 miljoner kr per km. För 18,5 km spårväg motsvarar det 5,6 till 9,3 Mrd. kr. Till detta kommer kostnaderna för spårvagnshallar, verkstäder och vagnpark med mera. Hur stora?

Kostnaderna ska enligt Erik Pelling (s) och majoriteten inklusive Moderaterna tas ut i markpriserna för de lägenheter som ska byggas. Detta trots att Uppsala och Sverige har Europas högsta byggpriser och redan höga boendekostnader. Det kommer att leda till behovet att bygga mycket högt och tätt för att klara ekonomin.

Fakta är viktiga för goda beslut och för den nödvändiga lokala tilliten. Hur ser hela kalkylen ut för planerad spårvägsutbyggnad i Uppsala och vilka blir konsekvenserna för stads- och boendemiljön ? Var står alla de politiska partierna?